Er zijn enkele voorzorgsmaatregelen nodig om je kampeerauto de winterstallingsperiode zonder problemen door te laten komen. Je voorkomt dan bijvoorbeeld startproblemen wanneer de kampeerauto uit de stalling wordt gehaald en bevriezing van het schoon- en vuilwatersysteem.

Bandenspanning
Wanneer de kampeerauto enige maanden stil staat kunnen de banden, om vervorming van het loopvlak te voorkomen, eigenlijk het beste los van de grond staan. Dit kun je doen door bijvoorbeeld bokken onder de assen te plaatsen. De banden staan dan vrij van de vloer waardoor er geen vervormingen kunnen ontstaan aan de banden. Maar, het plaatsen van bokken is niet altijd mogelijk.

Wanneer je geen bokken hebt of je mag deze van het winterstallingsbedrijf niet gebruiken dan kunt je het beste de bandspanning verhogen met ongeveer 0,5 bar. Deze verhoogde bandspanning verkleint ook de kans op vervorming van de band.

Om langdurig eenzijdige belasting van de band te voorkomen kun je een paar keer de wielen een halve omtrek verdraaien.

Handrem
Langdurig gebruik van de handrem kan tot gevolg hebben dat de remvoering gaat “plakken” aan de remtrommel. Wanneer je na de winterstalling de berging uit wilt rijden kom je moeilijk of in het geheel niet van de plaats weg. In dat geval zitten de remmen vast, forceer dan niets.

De remvoeringen kunnen namelijk worden losgerukt van de remsegmenten. Om de remschoenen te lossen van de remtrommel moeten de remtrommels worden gedemonteerd.

Gebruik de handrem niet, maar plaats een stopblok voor een van de wielen

Versnelling
De versnelling bij voorkeur in de vrij zetten en een stopblok gebruiken. Maak je gebruik van een versnellingsbakslot plaats dan eerst een stopblok en zet daarna de camper op het versnellingsbakslot.

Dieselbrandstof
De samenstelling van dieselbrandstof is in de winter anders dan in de zomer. Zomerdiesel gaat bij kou ‘vlokken’. Deze vlokken blokkeren de brandstofleidingen en is er geen brandstoftoevoer naar bijvoorbeeld de brandstofpomp.

Vul de dieseltank helemaal met winterdiesel en rijd een half uurtje zodat de leidingen gevuld zijn. Daarna de dieseltank weer helemaal vullen. Condensvorming in de tank krijgt dan geen kans. Condenswater in de tank geeft namelijk op den duur narigheid. Ben je in de gelegenheid om tijdens de stallingsperiode met de camper te rijden, vul dan na elke rit de tank weer bij tot de rand van de vulopening.

Koelsysteem
Controleer of de koelvloeistof in het koelsysteem van de auto nog voldoende bescherming biedt tegen bevriezing. Bevat het systeem alleen water dan bevriest dit al bij een paar graden vorst. Hierbij kan kostbare schade aan de motor, de radiateur en de slangen ontstaan.

Dit kun je voorkomen door voor de winter het koelsysteem goed te laten nakijken door de vakman. Eventuele lekkages in het koelsysteem worden opgespoord en waterslangen met verouderingsverschijnselen worden vervangen. Het verdient aanbeveling het koelsysteem te vullen met een antiroestmiddel om roestvorming te voorkomen. De permanente koelvloeistof in het koelsysteem bevat dit antiroestmiddel al. Voor een optimale beveiliging van de motor en het koelsysteem is een goede mengverhouding van antivries en water nodig. De informatie hierover staat in het instructieboekje van de basisauto en op het etiket van de verpakking van het antivries.

Aangekoekt vuil en insecten op de koellamellen van de radiateur verminderen de koelende werking. De lamellen moeten regelmatig op aangekoekt vuil worden gecontroleerd en indien nodig worden gereinigd. Vooral wanneer je in gebieden hebt gereden waar veel muggen, stof en zand is. Dit doe je door vanaf de motorzijde, dus tegen de rijrichting in, met water of met lucht voorzichtig het vuil weg te spuiten.

Opmerking: koellamellen zijn vervaardigd van dun koper- of aluminiumplaat. Bij het schoonmaken moet je hier rekening mee houden. Door onvakkundige behandeling, bijvoorbeeld met een te harde borstel, kunnen de lamellen gemakkelijk worden beschadigd.

Elektrische installatie
Heeft de stalling de mogelijkheid om de camper aan te sluiten op 230 V dan is het verstandig de handleiding van de camper er op na te slaan of de camper continu op de netspanning aangesloten mag worden. Bij veel (nieuwere) campers kan dit en worden zo de huishoud- en motoraccu verantwoord op lading gehouden. Staat deze informatie niet in de handleiding informeer hier dan naar bij de merkdealer. Ook kan gekozen worden met een tijdschakelaar de accu’s bijvoorbeeld wekelijks bij te laden.

Heeft de stalling geen stroomvoorziening, of wordt daar geen gebruik van gemaakt, zorg er dan voor dat de polen van de accu’s wordt losgekoppeld. Verwijder eerst de minpool en hierna de pluspool. Wordt de accu weer aangesloten plaats dan eerst de pluspool en daarna de minpool.
Bij een lang stallingverblijf waarbij de accu niet bijgeladen kan worden is aan te bevelen de opgeladen accu thuis op te slaan (droog en koel).

De accu’s kunnen ook op peil gehouden worden door iedere maand met de kampeerauto een flinke rit te maken. Een externe acculader is dan niet nodig en ook voor de bewegende delen van de camper is dit goed.
Ga je dit doen houd er dan bij temperaturen onder het vriespunt rekening mee dat de brandstof geschikt is, zie de eerdere tip over dieselbrandstof.

De accu kan op spanning gehouden door deze aan te sluiten op een acculader die de mogelijkheid heeft zich te kunnen verlagen naar druppellading. Acculaders met een IUoU-laadkarakteristiek hebben die mogelijkheid. Dit type is ook geschikt voor het op spanning houden van de gelaccu.
Het is zinvol te investeren in een goede, maar iets duurdere acculader.

Waterinstallatie
De watertanks leegmaken en spoelen. Ook alle leidingen, stankafsluiters en de pomp legen. Laat de kranen zo mogelijk open staan, zodat de lucht in de tanks kan verversen.
Gekozen voor onze uitgestelde BOVAG garantie? De garantie op dit onderdeel vervalt.

Boiler
In het algemeen geldt de volgende handelwijze. Schakel de stroomtoevoer naar de waterpomp via de hoofdschakelaar of de pompschakelaar uit. Draai de warmwaterkranen in keuken en badkamer open. Open de veiligheids-/aftapkraan: zet de hendel rechtop. De boiler wordt nu via de veiligheids-/aftapkraan naar buiten toe afgetapt. Controleer of het water volledig is afgetapt.

Toilet
Maak het chemisch toilet leeg en schoon. Berg de flessen toiletvloeistof vorstvrij op.

Ruitensproeier
De ruitensproeiervloeistof is in de zomer anders samengesteld dan in de winter. Let ook hier op de minimale temperatuur waartegen beschermd wordt.

Ruitenwissers
Haal de rubbers van de ruit af, bijvoorbeeld door een kurk tussen arm en ruit te plaatsen. Dit voorkomt vervorming van de bladen.

Stelpoten
Zijn er uitdraaisteunen aanwezig, vet deze dan in en gebruik ze. Neem de slinger mee naar huis als kleine antidiefstalbeveiliging.

Kasten, kussens en gordijnen
Laat geen levensmiddelen in de camper achter. Muizen vinden alles. Leg kussens op een droge plek. Neem ze eventueel mee naar huis. Sluit de gordijnen of verwijder ze uit de kampeerauto.

Ventilatie
Laat alle ruimten open staan, ook de koelkast. Zet twee raampjes tegen elkaar open en/of één of meer dakluiken.

Vochtvreter
Plaats voldoende grote vochtvreters en leeg deze regelmatig.

Gasflessen
Gasflessen afsluiten en afkoppelen. Niet in iedere stalling mag je gasflessen achterlaten. Lees hieronder meer over hoe om te gaan met de dampgastank en -tankflessen.

Gastank leeg of vol tijdens winterstalling
Uit oogpunt van veiligheid is het raadzaam de dampgastank of -tankfles geheel te vullen tot maximaal 80%. De 80% vulbegrenzer zorgt hiervoor. De tank is tot dat niveau gevuld met vloeibaar gas en de rest (ca 20%) bevat gas in de vorm van damp.

Bij brand koelt het vloeibare gas de tankwand. De druk in de tank loopt, door toename van temperatuur, uiteraard op, maar de veerbelaste veiligheidsklep blaast bij ca. 25 bar de hoge druk af. Dit proces herhaalt zich tot het moment dat de brand is geblust en de tank voldoende is afgekoeld of de tank volledig afgeblazen en leeg is.

Het herhaalde afblazen van de overdrukklep, waarbij overigens gas in dampvorm wordt afgeblazen, veroorzaakt steeds een langwerpige steekvlam van enige meters. Dit is tevens een indicatie dat er een gevulde drukhouder aan boord van de kampeerauto is.

Uit proeven is gebleken dat een 80% gevulde tank na ongeveer 10 à 15 minuten leeg is. Er is dan voldoende tijd voor de ter plaatse aanwezige personen op veilige afstand (ca 150 tot 200 m) van de brand te komen.

De met gas gevulde traditionele gasflessen geven deze indicatie niet en knallen, zonder enige voorafgaande waarschuwing, uit elkaar. Op welk moment dat gebeurt weet niemand. Het advies is dan ook de gasflessen gedurende de winterstalling uit de gasbun te verwijderen en op een centrale plaats in de stalling te bewaren.

Honderd procent veiligheid is nooit te garanderen. Wanneer de drukhouders bijna geen vloeibaar gas meer bevat kan de tankwand dat niet meer door het vloeibaar gas wordt gekoeld, door hoge temperaturen gaan scheuren. Het resterende gas ontsnapt via deze opening uit de tank, het vloeibaar gas expandeert en vormt een grote gaswolk die uiteraard direct vlam vat. Het gevaar bestaat dat de tank alsnog uit elkaar scheurt.

bron: www.nkc.nl