Ja, wij verlangen een waarborgsom van € 1.000, ter dekking van het eigen risico. Deze dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor het vertrek. Na terugkomst wordt 50% van de borg terug gestort binnen 30 dagen, na aftrek van eventuele schades. Het restant wordt na 2 maanden terug gestort, na verrekening van eventuele boetes en tolgelden.