Indien u moet annuleren, dient u dit schriftelijk te doen. U wordt een deel van de reissom in rekening gebracht: > 10 weken voor aanvangsdatum: 25% > 6 weken voor aanvangsdatum: 60% < 6 weken voor aanvangsdatum: 90% Vanaf aanvangsdatum: 100% Uw verzekeringsagent kan u informeren om een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is niet verplicht.